Realizujeme projekty zamerané
na výrobu ekologicky čistej elektriny

Spoločnosť green energy slovakia s.r.o. bola založená v roku 2000. Ako prvá a doteraz jediná spoločnosť na Slovensku zrealizovala výstavbu veterných elektrární.

Naša spoločnosť má v rôznom stupni rozpracovanosti viaceré projekty na využívanie veternej, slnečnej a bio energie na Slovensku a v zahraničí s celkovým inštalovaným výkonom viac ako 200,0 MW.

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Pekárska 11
SK-917 01 Trnava
Slovenská republika

Polyfunkčný objekt OCTOPUS
Korešpondenčná adresa:
Mraziarenská 6
SK-821 08 Bratislava
Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: greenenergy@greenenergy.sk