Realizujeme projekty zamerané
na výrobu ekologicky čistej elektriny

jediní realizátori veterných
elektrární na Slovensku

rokov

na trhu s obnoviteľnými zdrojmi

~ MW

inštalovaný výkon projektov v portfóliu v rôznom stupni rozpracovanosti

~ ton

ušetrených emisií CO2 z nami realizovaných projektov

Lokálny zdroj elektriny

Elektrárne

Portfólio projektov

Portfólio projektov

Príbuzné spoločnosti

Člen skupiny

Dcérske spoločnosti


Green Energy Holding

Partner

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: office@greenenergy.sk