Bioplynové elektrárne

V roku 2013 sme si úspešne vyskúšali tiež development a realizáciu bioplynových elektrární. Vďaka týmto skúsenostiam vám vieme poskytnúť spoluprácu aj v tomto energetickom segmente.

 

Náš kompletný balík služieb zahŕňa:

Lokalita

V prípade, že nemáte lokalitu, vykonáme za vás prieskum trhu a dodáme odporúčania

Technológia

Podľa výstupov z predošlých analýz vám navrhneme vyhovujúcu technológiu na mieru špecifikám projektu

Dokumentácia

Vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu s finálnou verziou projektu

Inžinierska činnosť

Zabezpečíme všetky aspekty týkajúce sa inžinieringu, vrátane všetkých potrebných vyjadrení a povolení

Realizácia

Dodáme technológiu, projekt pre vás postavíme a uvedieme do prevádzky

Správa

Našou dcérskou spoločnosťou Global Energy Services vám vieme tiež poskytnúť komplexné servisné služby a údržbu

Portfólio projektov

Nami realizovaný, vlastnený a spravovaný projekt Nami realizovaný a spravovaný projekt Spravovaný projekt Bývalý projekt

Portfólio projektov

Nami realizovaný, vlastnený a spravovaný projekt Nami realizovaný a spravovaný projekt Spravovaný projekt Bývalý projekt
zoznam referencií

Bioplynová stanica Koš

V projekte je umiestnená jedna kogeneračná jednotka s výkonom 0,999 MW s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy.
Elektrická energia je vyrábaná z bioplynu, ktorý vzniká spracovaním odpadových surovín zo živočíšnej a rastlinnej výroby.Predpokladaná ročná výroba elektriny je 8 200 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 900 domácností za rok.
Výrobou elektriny v bioplynovej stanici dochádza k úspore 5 740 ton CO2 za rok.
Bioplynová stanica bola uvedená do prevádzky v roku 2013.

Zber a zhodnocovanie Bro Kokšov – Bakša

V projekte je umiestnená jedna kogeneračná jednotka s výkonom 0,999 MW s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy.
Elektrická energia je vyrábaná z bioplynu, ktorý vzniká spracovaním biologicky rozložiteľných odpadov.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 8 200 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 900 domácností za rok.
Výrobou elektriny v bioplynovej stanici dochádza k úspore 5 740 ton CO2 za rok.
Bioplynová stanica bola uvedená do prevádzky v roku 2013.

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava
Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: greenenergy@greenenergy.sk