O nás

Rebranding Global Energy Services, s.r.o.
na green energy services, s.r.o.

Po založení green energy roofs prišlo k internému rozhodnutiu ďalej budovať značku green energy, a po 12 rokoch premenovať úspešnú dcérsku spoločnosť Global Energy Services, s.r.o., v línii s green energy slovakia a roofs, na green energy services, s.r.o.

2023

Založenie green energy roofs, s.r.o.

Cez našu novú dcérsku spoločnosť ponúkame klientom možnosť vybudovania a prevádzkovania lokálneho zdroja elektriny („LZE“) na naše náklady, pričom klient si od nás LZE dlhodobo prenajíma, s opciou na odkúpenie. LZE služba umožňuje klientom dlhodobú dodávku zelenej elektriny za nízku a stabilnú cenu, bez akejkoľvek prvotnej investície.

2022

Green Energy Holding

V roku 2020 sme vstúpili do partnerstva so spoločnosťou Püspök Group, najväčším súkromným prevádzkovateľom veterných parkov v Rakúsku, a pod hlavičkou dcérskej spoločnosti Green Energy Holding spolu pripravujeme nové veterné a fotovoltické projekty.

2020

Realizácia strešných inštalácií
fotovoltických systémov.

V roku 2019 sme spustili novú produktovú líniu, čím sú strešné fotovoltické zariadenia pre vlastné využitie podnikov, tzv. lokálny zdroj energie.

2019

Spustenie výstavby bioplynových staníc.

V roku 2013 sme rozšírili naše portfólio realizovaných projektov tiež o bioplynové stanice, konkrétne stanice Koš (0.999MWp) a Bakša (0.999MWp).

2013

Založenie Global Energy Services, s.r.o.

Spoločnosť zabezpečuje technickú podporu a prevádzkový servis pre všetky uvedené projekty. Vo svojom portfóliu má 38 projektov s celkovou inštalovanou kapacitou 40MWp, z toho momentálne je to 35 projektov s celkovou inštalovanou kapacitou 32MWp.

2011

Spustenie výstavby solárnych elektrární

V rokoch 2010-2011 sme uviedli do prevádzky projekty na využitie slnečnej energie na Slovensku v lokalitách Tesárske Mlyňany (0,999MWp a 1,200MWp), Lišov (0,585MWp), Tekovské Nemce (0,870MWp), Veľké Úľany (0,999MWp) a Alekšince (0,999MWp), Biskupice (4×0,999MWp) a Rumince (0,999MWp) a podieľali sa na realizácií projektov v lokalitách Červenica (0,800MWp), Chyžné (2×0,999MWp), Kobyly II. (0,999MWp) a Tušice II. (0,600MWp).

2010

green energy slovakia sa stáva
členom skupiny WEON Group

Skupina v sebe zahŕňa viaceré spoločnosti z oblasti energetiky, developmentu, realít, property manažmentu, alebo retailu.

2007

Spustenie výstavby veterných elektrární

Ako prvá a doteraz jediná spoločnosť na Slovensku sme zrealizovali výstavbu veterných elektrární v lokalitách Cerová (2,64MW), Skalité (2,0MW) a Myjava, lokalita Ostrý vrch (0,5MW). Úspešne sme ukončili proces EIA pre veterné elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 62MW.

2003

Založenie
green energy slovakia s.r.o.

2000

Medzinárodné projekty

Spolupracovali sme na projektoch s takými hráčmi ako Vestas, Energiewekrstatt, SMA Solar Technology, alebo Vario Green Energy. V roku 2007 sme za účelom spolupráce pri príprave a realizácií projektov založili spolu so spoločnosťou Raiffeisen Energy & Environment Holding SK spoločnosť REE Green Energy Slovakia s.r.o..

V roku 2011 sme založili spoločnosť Green Energy Serbia v Srbsku, kde sme zdevelopovali 8 MWp inštalovaného výkonu v podobe solárnych a veterných parkov. V Maďarsku sme sa v rokoch 2016 – 2020 spolupodieľali na príprave a realizácii nových solárnych projektov s celkovým inštalovaným výkonom 70 MWp.

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: office@greenenergy.sk