Solárne elektrárne

Viac ako 30 projektov patriacich do portfólia našej spoločnosti sa nachádza po celom území  Slovenska, od Veľkých Úľan až po Kráľovský Chlmec. Našich viac ako 10 rokov skúseností v tejto oblasti je garanciou kvality a úspechu.

Portfólio projektov

Nami realizovaný, vlastnený a spravovaný park Nami realizovaný a spravovaný park Spravovaný park Bývalé projekty

Portfólio projektov

Nami realizovaný, vlastnený a spravovaný park Nami realizovaný a spravovaný park Spravovaný park Bývalé projekty
zoznam referencií

Solárny park Tušice II.

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,600 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 6 132 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar a 656 fotovoltaických tenkovrstvých panelov Mitsubishi.
Rozloha parku je 33 148 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 732 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 170 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 512 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.
Projekt vo vlastníctve skupiny WEON Group.

Solárny park Kobyly II.

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 6 538 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar a 3 696 fotovoltaických tenkovrstvých panelov Mitsubishi.
Rozloha parku je 33 210 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 116 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 270 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 780 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.
Projekt vo vlastníctve skupiny WEON Group.

Solárny park Červenica

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,800 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 6 300 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar a 2 244 fotovoltaických tenkovrstvých panelov Mitsubishi.
Rozloha parku je 31 627 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 929 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 220 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 650 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.
Projekt vo vlastníctve skupiny WEON Group.

Solárny park Chyžné

Park pozostáva z dvoch samostatných projektov, každý s výkonom 0,999 MWp a s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 1,998 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 23 520 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar.
Rozloha parku je 94 126 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 2 070 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 500 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 1 450 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.
Oba projekty vo vlastníctve skupiny WEON group.

Solárny park Rumince

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 12 900 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 37 969 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 157 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 280 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 810 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.

Park sme zrealizovali, uviedli do prevádzky, a je v správe green energy services.

Solárny park Biskupice

Park pozostáva zo štyroch samostatných projektov, každý s výkonom 0,999 MWp a s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 3,996 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 51 600 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 124 385 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 4 628 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 110 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 3 240 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.

Park sme zrealizovali, uviedli do prevádzky, a je v správe green energy services.

Solárny park Alekšince

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 10 240 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar.
Rozloha parku je 71 582 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 075 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 260 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 750 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.
Projekt vo vlastníctve skupiny WEON Group.

Solárny park Veľké Úľany

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 13 400 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 32 399 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 100 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 260 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 770 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.
Projekt vo vlastníctve skupiny WEON Group.

Solárny park Tekovské Nemce

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,870 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 10 240 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar.
Rozloha parku je 57 309 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 870 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 210 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 610 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.
Projekt vo vlastníctve skupiny WEON Group.

Solárny park Lišov

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,585 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 7 750 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 20 961 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 697 740 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 140 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 410 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.
Projekt vo vlastníctve skupiny WEON Group.

Solárny park Tesárske Mlyňany

Park pozostáva z dvoch samostatných projektov s výkonom 0,999 MWp a 1,200 MWp, každý s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 2,199 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 29 360 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 76 500 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 2 350 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 560 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 1 645 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.
Oba projekty vo vlastníctve skupiny WEON group.

Solárny park Drienov

Park pozostáva z dvoch samostatných projektov, každý s výkonom 0,998 MWp a s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 1,996 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 8 496 fotovoltaických panelov Trina Solar TSM-235PC05.
Rozloha parku je 50 100 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 2 200 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 500 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 1 500 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.
green energy slovakia sa na tomto projekte realizačne priamo nepodieľal. Projekt z portfólia green energy services.

Solárny park Pataš – Milinovice

Nainštalovaných 4 760 panelov Moser Baer Photo Voltaic Ltd.  s celkovým inštalovaným výkonom 0,98 MWp
Rozprestiera sa na ploche 28 331 m2
Predpokladaná ročná výroba 1 100 000 kWh
Pokryje spotrebu 250 domácností
Úspora 750 ton CO2 za rok
Uvedený do prevádzky v roku 2010
green energy slovakia sa na tomto projekte realizačne priamo nepodieľal. Projekt z portfólia green energy services.

Solárny park Buzitka 1 a 2

Pozostáva z dvoch samostatných projektov, každý s výkonom 0,990 MWp a vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy.

V solárnom parku je nainštalovaných spolu 9 000 fotovoltických polykryštalických panelov Risen Energy SYP220S, s celkovým inštalovaným výkonom 2 x 0,990 MWp.

Rozprestiera sa na ploche 47 431 m2

Predpokladaná ročná výroba elektriny je 2 250 000 kWh.

Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 560 domácností za rok.

Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 1 575 ton CO2 za rok.

Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.
green energy slovakia sa na týchto projektoch realizačne priamo nepodieľal.
Park z portfólia green energy services.

 

Solárny park Dolný Badín

Projekt pozostáva zo šiestich samostatných častí, každá s výkonom 0,999 MWp a s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 5,994 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 26 640 fotovoltaických polykryštalických panelov Suntech.
Rozloha parku je 188 252 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 6 978 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 680 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 4 880 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.
green energy slovakia sa na tomto projekte realizačne priamo nepodieľal. Projekt z portfólia green energy services.

 

Solárny park Varhaňovce

V solárnom parku je nainštalovaných spolu 2 436 fotovoltaických tenkovrstvých panelov MASDAR s celkovým inštalovaným výkonom 0,999 MWp.
Rozprestiera sa na ploche 35 075 m2
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 150 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 270 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 805 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.
green energy slovakia sa na tomto projekte realizačne priamo nepodieľal. Park bol v správe green energy services v rokoch 2017 až 2022.

Solárny park Nový Ruskov

V solárnom parku je nainštalovaných spolu 2 412 fotovoltaických tenkovrstvých panelov MASDAR s celkovým inštalovaným výkonom 0,989 MWp.
Rozprestiera sa na ploche 30 000 m2
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 150 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 270 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 805 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.
green energy slovakia sa na tomto projekte realizačne priamo nepodieľal.
Park bol v správe green energy services v rokoch 2017 až 2022.

Solárny park Fulianka I.

V solárnom parku je nainštalovaných spolu 2 170 fotovoltaických tenkovrstvých panelov MASDAR s celkovým inštalovaným výkonom 0,890 MWp.
Rozprestiera sa na ploche 34 090 m2
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 130 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 250 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 730 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.
green energy slovakia sa na tomto projekte realizačne priamo nepodieľal. Park bol v správe green energy services v rokoch 2017 až 2022.

Solárny park Poľany

Pozostáva z dvoch samostatných projektov, každý s výkonom 0,999 MWp a vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 9 744 fotovoltaických tenkovrstvých panelov MASDAR s celkovým inštalovaným výkonom 2 x 0,999 MWp.
Rozprestiera sa na ploche 57 294 m2
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 2 300 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 580 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 1 610 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.
green energy slovakia sa na týchto projektoch realizačne priamo nepodieľal. Park bol v správe green energy services v rokoch 2017 až 2022.

Solárny park Hladký Majer

Celkový inštalovaný výkon parku je 1,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 8 800 fotovoltaických polykryštalických panelov Rene Sola.
Rozloha parku je 55 570 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 2 266 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 530 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 1 590 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.
green energy slovakia sa na týchto projektoch realizačne priamo nepodieľal. Park z portfólia green energy services, avšak momentálne sa na ňom už nijakým spôsobom nepodieľame.
V Decembri 2017 sme ukončili výkon správy projektu.

Solárny park Buzitka

Celkový inštalovaný výkon parku je 3,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 17 360 fotovoltaických polykryštalických panelov Rene Sola.
Rozloha parku je 76 309 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 4 532 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 100 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 3 170 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.
green energy slovakia sa na týchto projektoch realizačne priamo nepodieľal.
Park bol v správe green energy services v rokoch 2013 až 2017.

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: office@greenenergy.sk