Veterné elektrárne

Naše tri zrealizované projekty v oblasti Záhoria a Kysúc sú dodnes jediné na našom území, avšak v rôznom stupni rozpracovanosti máme pripravené mnohé ďalšie. Energetický a klimatický plán Ministerstva Hospodárstva SR pre nové desaťročie naznačuje, že sa počet veterných elektrární na Slovensku bude zvyšovať. Sme pripravení poskytnúť vám spoluprácu pri využití tejto príležitosti.

Portfólio projektov

Nami realizovaný, vlastnený a spravovaný projekt Nami realizovaný a spravovaný projekt Spravovaný projekt Bývalý projekt

Portfólio projektov

Nami realizovaný, vlastnený a spravovaný projekt Nami realizovaný a spravovaný projekt Spravovaný projekt Bývalý projekt
zoznam referencií

Veterný park Myjava, lokalita Ostrý Vrch

Projekt pozostáva z jednej veternej elektrárne Vestas typ V 39/500 s inštalovaným výkonom 0,500 MW.
Ročná produkcia tvorí viac ako 1 000 000 kWh elektriny.
Vyrobená energia pokryje spotrebu 250 domácností za rok.
Výrobou elektriny vo veternom parku dochádza k úspore 700 ton CO2 za rok.
Veterný park bol uvedený do prevádzky v roku 2004.
Projekt vo vlastníctve skupiny WEON Group.

Veterný park Cerová

Projekt pozostáva zo štyroch veterných elektrární Vestas typ V 47/660, každá s inštalovaným výkonom 0,66 MW. Celkový inštalovaný výkon je 2,640 MW.
Ročná produkcia tvorí viac ako 5 000 000 kWh elektriny.
Vyrobená energia pokryje spotrebu 1 200 domácností za rok.
Výrobou elektriny vo veternom parku dochádza k úspore 3 500 ton CO2 za rok.
Veterný park bol uvedený do prevádzky v roku 2003.
Projekt vo vlastníctve skupiny WEON Group.

Veterný park Skalité

Projekt pozostáva zo štyroch veterných elektrární Vestas typ V 39/500 každá s inštalovaným výkonom 0,500 MW. Celkový inštalovaný výkon je 2,00 MW.
Ročná produkcia tvorí viac ako 1 500 000 kWh elektriny.
Výrobou elektriny vo veternom parku dochádza k úspore 1 050 ton CO2 za rok.
Veterný park bol uvedený do prevádzky v roku 2004.
V roku 2008 bola prevádzka veterných elektrární ukončená.

Veterné parky Myjava

Projekt Veterný park Myjava, lokalita Vesný Vrch, mal úspešne ukončený proces EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 6 MW.

Projekt Veterný park Myjava, lokalita Ostrý Vrch II., mal úspešne ukončenú prvú etapu procesu EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 2 MW.

Veterné parky Nitra

Projekt Veterný park Nitra, lokalita Zbehy, mal úspešne ukončený proces EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 12 MW.

Projekt Veterný park Nitra, lokalita Velké Zálužie, mal úspešne ukončený proces EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 6 MW.

Projekt Veterný park Nitra, lokalita Šurianky, mal úspešne ukončený proces EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 16 MW.

Veterný park Senica, lokalita Vinohrádky

Projekt mal úspešne ukončený proces EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 16 MW.

Veterný park Holíč, lokalita Chrastove pole

Projekt mal úspešne ukončenú prvú etapu procesu EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 28 MW.

Veterný park Cerová II., lokalita Kopánky

Projekt mal úspešne ukončený proces EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 4 MW.

Veterné parky Poprad

Projekt Veterný park Poprad, lokalita Švábovce, mal úspešne ukončenú prvú etapu procesu EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 14 MW.

Projekt Veterný park Poprad, lokalita Jánovce, mal úspešne ukončenú prvú etapu procesu EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 2 MW.

Projekt Veterný park Poprad, lokalita Hôrka, mal úspešne ukončenú prvú etapu procesu EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 8 MW.

Veterný park Nitra, lokalita Čab

Projekt mal úspešne ukončený proces EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 2 MW. Projekt získal tiež Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie.

Veterný park Zlaté Moravce, lokalita Kúty

Projekt mal úspešne ukončenú prvú etapu procesu EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 40 MW.

Veterný park Dvorníky

Projekt mal úspešne ukončenú prvú etapu procesu EIA na celkovú inštalovanú kapacitu 20 MW.

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: office@greenenergy.sk