Bioplynové elektrárne

V roku 2013 sme si úspešne vyskúšali tiež development a realizáciu bioplynových elektrární. Vďaka týmto skúsenostiam vám vieme poskytnúť spoluprácu aj v tomto energetickom segmente.

Portfólio projektov

Nami realizovaný, vlastnený a spravovaný projekt Nami realizovaný a spravovaný projekt Spravovaný projekt Bývalý projekt

Portfólio projektov

Nami realizovaný, vlastnený a spravovaný projekt Nami realizovaný a spravovaný projekt Spravovaný projekt Bývalý projekt
zoznam referencií

Bioplynová stanica Koš

V projekte je umiestnená jedna kogeneračná jednotka s výkonom 0,999 MW s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy.
Elektrická energia je vyrábaná z bioplynu, ktorý vzniká spracovaním odpadových surovín zo živočíšnej a rastlinnej výroby.Predpokladaná ročná výroba elektriny je 8 200 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 900 domácností za rok.
Výrobou elektriny v bioplynovej stanici dochádza k úspore 5 740 ton CO2 za rok.
Bioplynová stanica bola uvedená do prevádzky v roku 2013.
V Decembri 2013 sme ukončili výstavbu projektu a zmluvný pomer v projekte.

Zber a zhodnocovanie Bro Kokšov – Bakša

V projekte je umiestnená jedna kogeneračná jednotka s výkonom 0,999 MW s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy.
Elektrická energia je vyrábaná z bioplynu, ktorý vzniká spracovaním biologicky rozložiteľných odpadov.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 8 200 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 900 domácností za rok.
Výrobou elektriny v bioplynovej stanici dochádza k úspore 5 740 ton CO2 za rok.
Bioplynová stanica bola uvedená do prevádzky v roku 2013.
V Decembri 2013 sme ukončili výstavbu projektu a zmluvný pomer v projekte.

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: office@greenenergy.sk