Strešná Fotovoltika

Vďaka zmene legislatívy a zavedeniu možnosti „lokálneho zdroja elektriny“ pre vlastnú spotrebu až do výšky 500 kWp inštalovanej kapacity od januára 2019, sme začali realizovať taktiež inštalácie strešných fotovoltických systémov. Vďaka dlhodobým skúsenostiam so solárnymi elektrárňami vám vieme poskytnúť riešenie na mieru s najlepšou možnou návratnosťou investície.

 

Náš kompletný balík služieb zahŕňa:

Portfólio projektov

Nami realizovaný, vlastnený a spravovaný park Nami realizovaný a spravovaný park Spravovaný park Bývalé projekty

Portfólio projektov

Nami realizovaný, vlastnený a spravovaný park Nami realizovaný a spravovaný park Spravovaný park Bývalé projekty
zoznam referencií

Strešná fotovoltická inštalácia STOP SHOP Rača

Celkový inštalovaný výkon projektu v Rači je 240 kWp. Na streche objektu bol inštalovaný inteligentný systém skladajúci sa zo 600 monokryštalických fotovoltických panelov Suntech HyPro STP400S – A72/Vfh, každý s výkonom 400 Wp.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 260 000 kWh. Výrobou elektriny za použitia fotovoltického systému dochádza k úspore 370 ton CO2 emisií ročne.
Systém LZE bol uvedený do prevádzky v roku 2020.

Strešná fotovoltická inštalácia Liptovský Mikuláš – lokalita Svarín

Celkový inštalovaný výkon projektu v Svarín je 15 kWp. Na streche objektu bol inštalovaný inteligentný systém skladajúci sa z 48 polykryštalických fotovoltických panelov, každý s výkonom 310Wp, a batériové úložisko o kapacite 36kWh.

Predpokladaná ročná výroba elektriny je 14 000 kWh. Výrobou elektriny za použitia fotovoltického systému dochádza k úspore 20 ton CO2 emisií ročne.

Systém LZE bol uvedený do prevádzky v roku 2020.

Strešná fotovoltická inštalácia Liptovský Mikuláš – lokalita Podtúreň

Celkový inštalovaný výkon projektu v Podtúrni je 15 kWp. Na streche objektu bol inštalovaný inteligentný systém skladajúci sa z 48 polykryštalických fotovoltických panelov, každý s výkonom 310Wp, a batériové úložisko o kapacite 36kWh.

Predpokladaná ročná výroba elektriny je 14 000 kWh. Výrobou elektriny za použitia fotovoltického systému dochádza k úspore 20 ton CO2 emisií ročne.

Systém LZE bol uvedený do prevádzky v roku 2020.

Strešná fotovoltická inštalácia Liptovský Mikuláš – lokalita Okoličné

Celkový inštalovaný výkon projektu v Okoličnom je 118 kWp. Na strechách dvoch objektov bol inštalovaný inteligentný systém skladajúci sa z 380 polykryštalických fotovoltických panelov, každý s výkonom 310Wp, a batériové úložisko o kapacite 108kWh.

Predpokladaná ročná výroba elektriny je 110 000 kWh. Výrobou elektriny za použitia fotovoltického systému dochádza k úspore 160 ton CO2 emisií ročne.

Systém LZE bol uvedený do prevádzky v roku 2020.

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: office@greenenergy.sk