Strešná Fotovoltika

Ponúkame celkový balík služieb:

Pripravíme vám štúdiu uskutočniteľnosti a návratnosti

Navrhneme vám technológie

Vypracujeme vám projektovú dokumentáciu

Inžinierska činnosť

Zrealizujeme projekt

Od roku 2019 ponúkame už aj strešné fotovoltické zariadenia.
Kontaktujte nás a spolu si prejdeme vaše možnosti.

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava
Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: greenenergy@greenenergy.sk