Strešná Fotovoltika

Vďaka zmene legislatívy a zavedeniu možnosti „lokálneho zdroja elektriny“ pre vlastnú spotrebu až do výšky 500 kWp inštalovanej kapacity od januára 2019, sme začali realizovať taktiež inštalácie strešných fotovoltických systémov. Vďaka dlhodobým skúsenostiam so solárnymi elektrárňami vám vieme poskytnúť riešenie na mieru s najlepšou možnou návratnosťou investície.

 

Náš kompletný balík služieb zahŕňa:

Štúdia uskutočniteľnosti

Pripravíme pre vás štúdiu uskutočniteľnosti, aby ste mali jasnú predstavu o výrobnom potenciále zariadenia a návratnosti vašej investície

Technológia

Podľa výstupov z predošlých analýz vám navrhneme vyhovujúcu technológiu na mieru špecifikám projektu

Dokumentácia

Vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu s finálnou verziou projektu

Inžinierska činnosť

Zabezpečíme všetky aspekty týkajúce sa inžinieringu, vrátane všetkých potrebných vyjadrení a povolení

Realizácia

Dodáme technológiu, projekt pre vás postavíme a uvedieme do prevádzky

Správa

Našou dcérskou spoločnosťou Global Energy Services vám vieme tiež poskytnúť komplexné servisné služby a údržbu

Kontaktujte nás a spolu si prejdeme vaše možnosti.

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava
Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: greenenergy@greenenergy.sk