Realizujeme projekty zamerané
na výrobu ekologicky čistej elektriny

rokov

na trhu s obnoviteľnými zdrojmi

jediní realizátori veterných
elektrární na Slovensku

~ MW

inštalovaný výkon projektov v portfóliu v rôznom stupni rozpracovanosti

~ ton

ušetrených emisií CO2 z nami realizovaných projektov

Príbuzné spoločnosti

Člen skupiny

Dcérska spoločnosť

Partner

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava
Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: office@greenenergy.sk