We implement projects focused
on producing ecologically clean electricity

rokov

na trhu s obnoviteľnými zdrojmi

jediní realizátori veterných
elektrární na Slovensku

~ MW

inštalovaný výkon projektov v portfóliu v rôznom stupni rozpracovanosti

~ ton

ušetrených emisií CO2 z nami realizovaných projektov

Príbuzné spoločnosti

Člen skupiny

Dcérska spoločnosť

Partner

green energy slovakia s.r.o.
a member of Group WEON group, a.s.

Address:
Mraziarenská 6, 821 08 Bratislava
Slovakia

phone: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: office@greenenergy.sk