Veterná energia

01 Vyhľadávanie lokalít

02 Meranie rýchlosti a smeru vetra

03 Vyhodnotenie veterno-energetického

04 Návrh technológie

05 Vypracovanie projektovej dokumentácie

06 Inžinierska činnosť

07 Realizácia


green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Pekárska 11
SK-917 01 Trnava
Slovenská republika

Polyfunkčný objekt OCTOPUS
Korešpondenčná adresa:
Mraziarenská 6
SK-821 08 Bratislava
Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: greenenergy@greenenergy.sk