O spoločnosti

Spoločnosť green energy slovakia s.r.o. bola založená v roku 2000. Ako prvá a doteraz jediná spoločnosť na Slovensku zrealizovala výstavbu veterných elektrární
v lokalitách Cerová 2,64 MW, Skalité 2,0 MW a  Myjava, lokalita Ostrý vrch 0,5 MW.

V rokoch 2010 – 2011  uviedla do prevádzky projekty na využitie slnečnej energie na Slovensku v lokalitách Tesárske Mlyňany 0,999 MWp a 1,200 MWp, Lišov 0,585 MWp, Tekovské Nemce 0,870 MWp, Veľké Úľany 0,999 MWp a Alekšince 0,999 MWp, Biskupice 4×0,999 MWp a Rumince 0,999 MWp a podielala sa na realizácií projektov v lokalitách Červenica 0,800 MWp, Chyžné 2×0,999 MWp, Kobyly II. 0,999 MWp a Tušice II. 0,600 MWp.

Pre všetky uvedené projekty zabezpečuje technickú podporu a prevádzkový servis spoločnosť Global Energy Services, s.r.o., patriaca do skupiny WEON group.

V rôznom stupni rozpracovanosti má viaceré projekty na využívanie veternej a slnečnej energie na Slovensku a v zahraničí s celkovým inštalovaným výkonom viac ako 200,0 MW, ktoré hodlá v nasledujúcom období
aj zrealizovať.

V roku 2007 spoločnosť za účelom spolupráce pri príprave a realizácií týchto projektov založila spolu so spoločnosťou Raiffeisen Energy & Environment Holding SK spoločnosť REE Green Energy Slovakia s.r.o

Od roku 2007 je členom skupiny WEON group, ktorá zahŕňa viaceré projektové spoločnosti na prípravu
a realizáciu zámerov skupiny.


green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Sídlo:
Pekárska 11
SK-917 01 Trnava
Slovenská republika

Polyfunkčný objekt OCTOPUS
Korešpondenčná adresa:
Mraziarenská 6
SK-821 08 Bratislava
Slovenská republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: greenenergy@greenenergy.sk