Referencie - Vietor

Veterný park Cerová

Projekt pozostáva zo štyroch veterných elektrární Vestas typ V 47/660, každá s inštalovaným výkonom 0,66 MW. Celkový inštalovaný výkon je 2,640 MW.
Ročná produkcia tvorí viac ako 5 000 000 kWh elektriny.
Vyrobená energia pokryje spotrebu 1 200 domácností za rok.
Výrobou elektriny vo veternom parku dochádza k úspore 3 500 ton CO2 za rok.
Veterný park bol uvedený do prevádzky v roku 2003.

Veterný park Myjava, lokalita Ostrý Vrch

Projekt pozostáva z jednej veternej elektrárne Vestas typ V 39/500 s inštalovaným výkonom 0,500 MW.
Ročná produkcia tvorí viac ako 5 000 000 kWh elektriny.
Vyrobená energia pokryje spotrebu 1 200 domácností za rok.
Výrobou elektriny vo veternom parku dochádza k úspore 3 500 ton CO2 za rok.
Veterný park bol uvedený do prevádzky v roku 2003.

Veterný park Skalité

Projekt pozostáva zo štyroch veterných elektrární Vestas typ V 39/500 každá s inštalovaným výkonom 0,500 MW. Celkový inštalovaný výkon je 2,00 MW.
Ročná produkcia tvorí viac ako 1 500 000 kWh elektriny.
Výrobou elektriny vo veternom parku dochádza k úspore 1 050 ton CO2 za rok.
Veterný park bol uvedený do prevádzky v roku 2004.
V roku 2008 bola prevádzka veterných elektrární ukončená.

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Polyfunkčný objekt OCTOPUS
korešpondenčná adresa: Mraziarenská 6
SK-821 08 Bratislava
Slovenská Republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: greenenergy@greenenergy.sk