Referencie - Slnko

Solárny park Pataš

Nainštalovaných 4 760 panelov Moser Baer Photo Voltaic Ltd.  s celkovým inštalovaným výkonom 0,98 MWp
Rozprestiera sa na ploche 28 331 m2
Predpokladaná ročná výroba 1 100 000 kWh
Pokryje spotrebu 250 domácností
Úspora 750 ton CO2 za rok
Uvedený do prevádzky v roku 2010

Solárny park Tesárske Mlyňany

Projekt pozostáva z dvoch samostatných častí s výkonom 0,999 MWp a 1,200 MWp, každá s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 2,199 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 29 360 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 76 500 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 2 350 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 560 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 1 645 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.

PV plant Lišov

7,750 thin-film photovoltaic panels FirstSolar are installed in the solar park with the total installed.
output of 0.585 MWp.
The park stretches on an area of 20 961 m2.
Predicted annual production of electricity is 2,350,000 kWh.
Produced electricity covers the annual consumption of 140 households.
By switching over to solar electricity production, 410 tons of CO2 emissions are saved annually.
Solar park was launched in 2010.

Solárny park Tekovské Nemce

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,870 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 10 240 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar.
Rozloha parku je 57 309 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 870 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 210 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 610 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.

Solárny park Veľké Úľany

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 13 400 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 32 399 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 100 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 260 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 770 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.

Solárny park Alekšince

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 10 240 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar.
Rozloha parku je 71 582 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 075 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 260 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 750 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.

Solárny park Biskupice

Projekt pozostáva zo štyroch samostatných častí, každá s výkonom 0,999 MWp a s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 3,996 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 51 600 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 124 385 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 4 628 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 110 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 3 240 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.

Solárny park Rumince

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 12 900 fotovoltaických tenkovrstvých panelov First Solar.
Rozloha parku je 37 969 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 157 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 280 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 810 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.

Solárny park Chyžné

Projekt pozostáva z dvoch samostatných častí, každá s výkonom 0,999 MWp a s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 1,998 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 23 520 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar.
Rozloha parku je 94 126 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 2 070 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 500 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 1 450 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.

Solárny park Červenica

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,800 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 6 300 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar a 2 244 fotovoltaických tenkovrstvých panelov Mitsubishi.
Rozloha parku je 31 627 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 929 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 220 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 650 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.

Solárny park Kobyly II.

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 6 538 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar a 3 696 fotovoltaických tenkovrstvých panelov Mitsubishi.
Rozloha parku je 33 210 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 1 116 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 270 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 780 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.

Solárny park Tušice II.

Celkový inštalovaný výkon projektu je 0,600 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 6 132 fotovoltaických tenkovrstvých panelov QS Solar a 656 fotovoltaických tenkovrstvých panelov Mitsubishi.
Rozloha parku je 33 148 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 732 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 170 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 512 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.

Solárny park Dolný Badín

Projekt pozostáva z troch samostatných častí, každá s výkonom 0,999 MWp a s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy. Celkový inštalovaný výkon je 2,997 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 13 320 fotovoltaických polykryštalických panelov Suntech.
Rozloha parku je 94 126 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 3 489 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 840 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 2 440 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2011.

Solárny park Buzitka

Celkový inštalovaný výkon projektu je 3,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 6 538 fotovoltaických polykryštalických panelov Rene Sola.
Rozloha parku je 76 309 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 4 532 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 100 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 3 170 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.

Solárny park Hladký Majer

Celkový inštalovaný výkon projektu je 1,999 MWp.
V solárnom parku je nainštalovaných spolu 8 683 fotovoltaických polykryštalických panelov Rene Sola.
Rozloha parku je 55 570 m2.
Predpokladaná ročná výroba elektriny je 2 266 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 530 domácností za rok.
Výrobou elektriny v solárnom parku dochádza k úspore 1 590 ton CO2 za rok.
Solárny park bol uvedený do prevádzky v roku 2010.

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Polyfunkčný objekt OCTOPUS
korešpondenčná adresa: Mraziarenská 6
SK-821 08 Bratislava
Slovenská Republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: greenenergy@greenenergy.sk