Referencie - Biomasa

Bioplynová stanica Koš

V projekte je umiestnená jedna kogeneračná jednotka s výkonom 0,999 MW s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy.
Elektrická energia je vyrábaná z bioplynu, ktorý vzniká spracovaním odpadových surovín zo živočíšnej a rastlinnej výroby.Predpokladaná ročná výroba elektriny je 8 200 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 900 domácností za rok.
Výrobou elektriny v bioplynovej stanici dochádza k úspore 5 740 ton CO2 za rok.
Bioplynová stanica bola uvedená do prevádzky v roku 2013.

Zber a zhodnocovanie Bro Kokšov – Bakša

V projekte je umiestnená jedna kogeneračná jednotka s výkonom 0,999 MW s vlastným bodom pripojenia do distribučnej sústavy.
Elektrická energia je vyrábaná z bioplynu, ktorý vzniká spracovaním biologicky rozložiteľných odpadov.Predpokladaná ročná výroba elektriny je 8 200 000 kWh.
Vyrobená elektrina pokryje spotrebu 1 900 domácností za rok.
Výrobou elektriny v bioplynovej stanici dochádza k úspore 5 740 ton CO2 za rok.
Bioplynová stanica bola uvedená do prevádzky v roku 2013.

green energy slovakia s.r.o.
člen skupiny WEON group, a.s.

Polyfunkčný objekt OCTOPUS
korešpondenčná adresa: Mraziarenská 6
SK-821 08 Bratislava
Slovenská Republika

telefón: + 421-2-53 41 16 69
fax: + 421-2-53 41 16 99
e-mail: greenenergy@greenenergy.sk